Lidé z FRRMSPraktickéZahraniční

Brusel – pulzující město EU, waflí, piva a čokolády, kam se podíváš

Na podzim minulého roku se naše absolventka Diana Lakomá zúčastnila stáže na Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii. Jaké zážitky si odtamtud dovezla a jak se žije v Bruselu, to všechno se brzy dozvíš.

693Zobrazení

Jmenuji se Diana a v loňském roce jsem absolvovala obor Mezinárodní teritoriální studia na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Minulý podzim jsem strávila v Bruselu na stáži na Zastoupení Jihomoravského kraje při EU.

Moje stáž v Bruselu na Zastoupení JMK byla absolventská v rámci programu Erasmus+ (ač jsem do poslední chvíle vlastně ani nevěděla, že se dá vyjet i „po škole“ – ano, dá), a trvala čtyři měsíce od září do prosince 2019. Zastoupení JMK jsem sledovala již předtím delší dobu a pak v rámci prokrastinace při psaní diplomové práce (můj pan vedoucí snad odpustí 😊).  S chutí zkusit zase něco nového jsem se přihlásila do výběrového řízení na stáž, kde jsem uspěla, a domluvili jsme se na zmíněném podzimním termínu stáže.

Vzhledem k zaměření mého studia a psaní diplomové práce na „odvážné téma“ Brexitu se jevila stáž v Bruselu jako adekvátní pro prohloubení znalostí o dění a také o celkovém obrazu o Evropské unie. S Bruselem jsem sice už seznámila díky pár akcím jako např. Brussels Model of European Union konaným v dubnu 2019 (tyhle modely EU mimochodem velice doporučuji pro všechny, které zajímá EU!!!), nicméně seznámit se s životem v hlavním městě EU a evropskými institucemi v praxi pokládám za velice zajímavou příležitost nejen pro profesní kariéru. A samozřejmě také možnost reprezentace mého oblíbeného kraje, kde v průběhu posledních několika let žiji, pro mě byla velkou motivací.

Výhled z kanceláře Zastoupení JMK při Evropské unii

Konference, konference, konference….

Náplň stáže byla každý den různorodá a akční. Navštívila jsem několik konferencí zaměřených na nejrůznější témata ve Výboru regionů nebo na jiných zastoupení krajů v EU, akce pořádané v Evropské komisi (např. Evropský týden regionů), v Parlamentu, nebo pořádané sítí ERRIN.

Aktivity Zastoupení během mojí stáže byly opravdu pestré: organizace Science café v Plzeňském domě a další akce v Pražském domě (Vernisáž výstavy Nesourodí, křest knihy Jak jsem potkala Brusel, setkání zástupců univerzit v rámci sítě EDUC).

Naskytla se mi i příležitost zúčastnit se Charity Bazaru v NATO nebo prezentovat jihomoravská vína na Národním dnu ČR v Evropské službě pro vnější činnost.

.

Podílela jsem se na spolupořádání tradičního Festivalu počítačových her v Charleroi a také Fashion festivalu spolu s Českým centrem a dalšími českými institucemi v Bruselu. Dále jsem také pomohla organizovat návštěvu delegace ze Znojma a jejich prezentaci regionu v Pražském domě, a musím říct, že zažít jihomoravský cimbál v Bruselu byl jeden z nejlepších zážitků😊.

 

V listopadu se v Bruselu pořádala spousta akcí k připomínce 30 let od Sametové revoluce (řekla bych snad i více než v ČR…), vernisáže výstav v Berlaymontu přes koncerty českých skupin v Bruselu až po různá diskuzní setkání na Stálém zastoupení ČR.

Na Velvyslanectví ČR jsme pomohli realizovat Mikulášskou besídku pro Českou školu bez hranic.

Role Zastoupení Jihomoravského kraje a aktivity, kterým se v Bruselu věnuje, je pozoruhodná ve srovnání s ostatními krajskými zastoupeními z ČR. Také spolupráce s jinými českými i zahraničními institucemi je velice dobrá a napomáhá výborným vztahům. Celkově propojení s českou komunitou v Bruselu je velmi pozitivní. 😊

Diana s paní eurokomisařkou Jourovou

Co mi stáž přinesla?

Ujasnění si profesního zaměření do budoucna, což pokládám za zásadní přínos. Seznámení se s chodem evropských institucí, a také využití teoretických znalostí v praxi. Mimo zajímavé pracovní zkušenosti, také navázání nových přátelství a kontaktů.

 

Nicméně Brusel nejsou jen konference a pracovní záležitosti, ale také…

Hezké počasí – opravdu se dá zažít i v tom údajně „nejdeštivějším“ městě v Evropě😊

 

 

 

 

 

 

 

 

Atomium, které v noci svítí. 😊

Divadla – např. La Monnaie De Munt a muzea – rozhodně stojí za návštěvu Dům evropské historie, poukazující na rozdíly mezi zeměmi s poválečnou demokratickou a socialistickou historií.

Bruselské „must have a must try“ 

Čokoládovna Neuhaus a pivo Kwak…nebo jakékoliv jiné belgické pivo 😀

 

 

 

 

 

 

 

 

Mušle, belgická specialita podávaná snad v každé restauraci, a wafle – údajně nejlepší najdete u Manneken Pis

 

 

 

 

 

 

 

 

Okouzlující atmosféra vánočních trhů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Určitě bych stáž doporučila v rámci studia absolvovat, nejen studentům se zaměřením na EU, ale i jiných oborů, vzhledem k pestrému zaměření aktivit Zastoupení. Rozhodně mi stáž ujasnila profilaci v budoucím zaměření, a navíc každá zahraniční zkušenost je velmi žádaná. Brusel se může zdát jako byrokratické nudné město, ale ve skutečnosti je plné života, zajímavých akcí, kulturního vyžití a nezapomenutelných zážitků😊