PraktickéZe života fakulty

Státní správa jako perspektivní zaměstnavatel

Zajímá vás státní správa? Láká vás v ní zaměstnání? Čtěte dále!

188Zobrazení

 

Státní správa je pro studenty perspektivním zaměstnavatelem

V České republice pracuje pod státní službou více než 70 tis. zaměstnanců. Aktuálně je ve státní správě neobsazených 7 až 8 tis. pracovních míst. Státní správa prošla v posledních letech významnými změnami. Zaměstnanci pracující pod státní službou mají možnost si systematicky doplňovat své vzdělání či využít benefitů v podobě volna navíc. Pozitivní hodnocení úředníka se přímo promítá do jeho mzdového ohodnocení. Nejen tyto skutečnosti činí stát zajímavým zaměstnavatelem. Současný systém státní služby představil studentům v pátek (22.3.) náměstek ministra vnitra RNDr. Josef Postránecký.

V rámci návštěvy Mendelovy univerzity v Brně se pan náměstek potkal se zástupci vedení Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií a Provozně ekonomické fakulty. Diskutován byl mj. obsah studia v kontextu potřeb státní správy. Pan děkan Žufan upozornil na značný potenciál PEF ve vzdělávání v oblasti informatiky a dalších oblastech, které je v současnosti z pohledu státní správy velmi žádány. Pan děkan Schneider upozornil, že spolupráce může být obousměrná. I účast odborníků státní správy ve výuce je velkým obohacením.

Přednáška pana náměstka Postráneckého byla součásti kurzu Veřejné správa, který společně vyučují Milan Damborský a Michal Ševčík. Legislativa upravující postavení státních úředníků přinesla stabilizaci a depolitizaci systému. „Sám jsem pracoval několik let na Ministerstvu pro místní rozvoj, a právě časté změny negativně ovlivňovali činnost úřadu,“ dodává k problematice Dr. Damborský.

Na pana náměstka Postráneckého naváže ve středu 17. dubna návštěvou Ing. Mgr. David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra ČR.

 

 

Ing. Milan Damborský, Ph.D.

Napsat komentář