PraktickéZe života fakulty

Kurzy Podnikni to!? Jedině na FRRMS! (1. část)

Podnikavost je v posledních letech jedno z témat, která rezonují napříč celou společností. Netýká se jen podnikatelského sektoru, státu, ale zejména univerzit, které jsou startovací linií a které by v první řadě měly podnikavost aktivovat u svých studentů.

784Zobrazení

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity již dnes úspěšně nabízí svým studentům špičkové znalosti, které vytvářejí silný základ pro budoucí podnikatele z více odvětví. Již předcházející spolupráce v podobě kurzu koncipovaného do série osmi intenzivních workshopů letním semestru 2017/2018 na FRRMS napovídala, že predispozici stát se úspěšným podnikatelem nemají jen studenti podnikatelských a ekonomických odvětví. Svědčí o tom dva úspěšní podnikatelé –  Michaela Brázdová s projektem DO KYTEK a Zdeněk Řezanina z Včelařství Řezanina – kteří díky spolupráci FRRMS a Podnikni To! rozjeli naplno své podnikání a o nichž se dočtete i v následujících článcích.

Promo akce na úvodní workshop Podnikni to! na FRRMS, dne 27. 2. 2018

Už úvodní spolupráce FRRMS a Podnikni To! ukázala, že podnikavost na této fakultě mezi proaktivními studenty rezonuje a bezpochyby na FRRMS existuje potenciál pro dlouhodobou aktivaci podnikavosti v řadách studentů fakulty.

Lektoři Podnikni To! jsou mladí podnikatelé, kteří ve své kariéře už vybudovali firmy, stali se spolumajiteli startupů, rozjeli podnikání na volné noze a ovládají moderní metody nastartování podnikatelského nápadu. Cílem Podnikni To! je ukázat začínajícím podnikatelům a studentům, kteří přemýšlejí o podnikání jako o kariérní alternativě, moderní praktické způsoby, jakými lze nastartovat podnikatelský nápad, způsoby, jakým si osvojit podnikatelské smýšlení, a konkrétní kroky, které jsou nutné pro postavení fungujícího a udržitelného podniku.

 

Úvodní workshop Podnikni to! na FRRMS, dne 27. 2. 2018

Maxim Dužek, vedoucí lektor kurzu Podnikni to! na FRRMS

 

 

 

Studenti, kteří se Podnikni To! zúčastní, získávají praktické zkušenosti a pohled na podnikání jako na kariérní alternativu. Mnozí z nich už během workshopů Podnikni To! rozbíhají své podnikání, a také se učí, jak v běžném životě vyhledávat příležitosti k podnikání.

Mladí podnikavci se během kurzu dozvědí, jak identifikovat podnikatelský nápad, jak rozvrhnout byznys model, jak si ověřit jeho potenciál, jak získat první zákazníky, a také jak pracovat se zpětnou vazbou od mentorů, kteří jsou součástí kurzu. A to vše v praktické rovině. V závěru workshopu mají studenti všechny nástroje potřebné k rozběhnutí vlastního podnikání a silné know-how v projektovém řízení.

 

Obhajoba projektů Podnikni to! před komisí složená z odborníků z praxe, dne 3. 4. 2018

Členové komise: Maxim Dužek, lektor kurzů Podnikni to! na FRRMS, Veronika Svatošová, proděkanka pro koncepci a rozvoj na FRRMS, Tomáš Fojtů, https://www.linkedin.com/in/tomasfojtu/, Václav Štefan, https://www.linkedin.com/in/vaclavstefan/

 

Poptávka po podnikavosti vzrůstá, důkazem je skutečnost, že projekt Podnikni to! v podobě kurzů probíhá pravidelně na již 10 univerzitách po celé České republice. Podnikni To! v minulosti zaznamenalo několik klíčových úspěchů, z nichž se mnohé dostaly i za hranice České republiky:

 • Svätopluk Blažej – vytváří první medicínský náramek svého druhu – s nápadem vyhrál evropskou podnikatelskou soutěž ve Stuttgartu a objevil se také v ČT, na Seznamu, v Hospodářských Novinách a na cz
 • Al Alayrov – založil unikátní brněnskou čajovnu Kabinet Huličů
 • David Krupička – s týmem vytvořil fakturační nástroj to
 • Gabriela Kosová – vytvořila antibakteriální obuv do veřejných sprch – Flopsy
 • Jonáš Bombera a Martina Sedláčková – brzy budou uvádět na trh nápoj Sládkovka
 • Ján Oravčok – vyvíjí aplikaci na snížení plýtvání jídlem v restauracích
 • Michelle Hájková a Martin Holec – vytvářejí aplikaci online čekárny, která zabezpečí lékařské čekárny bez nutnosti čekání
 • Leoš Kalina – vyrábí designové lampy a osvětlení z nevyužitých odřezků dřeva
 • Reference ostatních absolventů –cz

 

FRRMS může také vytěžit z kontaktů Podnikni To!, s nimiž projekt úzce spolupracuje:

 • Česká Hospodářská Komora (státní i krajská úroveň)
 • Asociace malých a středních podniků
 • Česká záruční a rozvojová banka
 • Jihomoravské inovační centrum
 • Impact Hub
 • Neulogy
 • CzechInvest
 • Mediální kontakty (Byzmag, Reportér, Tyinternety.cz aj.)

 

Cílem spolupráce Podnikni To! s Fakultou regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity je ukázat začínajícím podnikatelům konkrétní kroky, pomocí kterých je možné rozjet byznys nápady bez nutnosti vysokých investic, kontaktů a expertního know-how. Všechny tyto informace jsou přitom předávány prakticky a takovým způsobem, který umožní studentům zažít si rozběh vlastního podnikání na vlastní kůži.

Další informace o projektu Podnikni to! jsou uvedeny zde: http://podniknito.cz/, https://www.facebook.com/podniknito/.

Odpovědná osoba za projekt Podnikni to!:

Ing. Jakub Tížek, tel.: +420 774 243 636, email: tizek@podniknito.cz

Odpovědná osoba za organizaci kurzů Podnikni to! na FRRMS:

Ing. Veronika Svatošová, Ph.D., proděkanka pro koncepci a rozvoj na FRRMS,
tel.: +420 545 136 403, email: veronika.svatosova@mendelu.cz