Ze života fakulty

Postřehy z workshopu: „Jak prodat své schopnosti a jedinečnost“

Chcete-li se dozvědět více o spolupráci fakulty s praxí, tak čtěte dále...

540Zobrazení

 

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií v letošním akademickém roce začala intenzivně spolupracovat se společností JáNěkdo.cz, která je zaměřená na vzdělávání v oblasti osobnostního rozvoje, podnikání, časové efektivitě a obchodu. Cílem této spolupráce je studentům poskytnout možnosti dalšího vzdělávání a získání dovednosti v oblasti profesního a osobnostního rozvoje.

  

Spolupráce byla započata zorganizováním workshopu pro studenty FRRMS na téma „Jak prodat své schopnosti a jedinečnost“, který se uskutečnil 10. 5. 2018 přímo v prostorách fakulty. Workshopu se zúčastnilo celkem 8 studentů z různých ročníků a studijních oborů. 2 účastníci byli dokonce z řad veřejnosti. Hlavním přednášejícím byl Petr Nosek, spolumajitel společnosti JáNěkdo.cz, který interaktivně a poutavě účastníkům workshopu předal informace, jak mluvit tak, aby to bylo skutečně zajímavé pro druhé. Jak jednu vlastnost vyzdvihnout a vyvolat v druhém touhu. Nebo jak tu samou vlastnost svými slovy pohřbít a vyvolat v druhém nezájem.

Přestože workshop trval téměř dvě a půl hodiny, žádný z účastníků po celou dobu neztratil pozornost. Workshop byl zahájen představováním samotných účastníků a jejich vlastní jedinečnosti. Workshop pokračoval interaktivní a velmi zajímavou hrou, kdy účastníci ve skupinách měli za úkol prodat své schopnosti a další účastníci tyto schopnosti měli prezentovat a obhájit. Poté účastníci získali zpětnou vazbu.

Druhá polovina workshopu byla věnována pravidlům efektivní komunikace, sdělování chyb v komunikaci a prezentaci, a jak se těchto chyb vyvarovat, nejen při obhajobě projektů, při ucházení se o zaměstnání, ale také při prezentaci sebe sama. Organizátoři i účastníci workshopu hodnotí tuto akci jako velmi přínosnou.


Zde jsou některé zpětné vazby účastníků workshopu:

Nejvíce se mi líbilo, jak pracovat s přidanou hodnotou, jak zjišťovat svoji silné stránky, o kterých si myslíme, že jsou automatické.“ (Kateřina)

Velmi pozitivní – interakce a praktická činnost, příklady z praxe.“ (Lucie)

Nejvíce se mi líbilo uvědomit si vlastní přidanou hodnotu.“ (Petr)

Úžasně naplánovaná akce. Zjistila jsem, co zlepšit, jak se naučit lépe mluvit s klientem. Nejvíce se mi líbily názorné příklady, hlavně popis sama sebe, které musím rozvinout a ne jen říct pár nicneříkajích slov.“ (Aneta)

Líbily se mi nejvíce příklady, konkrétní situace, jak málo stačí, aby se člověk dokázal prodat o 100% lépe.“ (Adéla)

Přednášející je velmi inteligentní člověk s velmi zajímavým pohledem na svět. Velmi dobrý dojem a skvěle prezentovaný workshop.“ (Dominik)

Velmi příjemný workshop. Líbilo se mi nastavení – jedno cvičení, pak teorie a poznatky z Vaší strany.“ (Diana)

Dojem z workshopu byl velmi příjemný. Pan školitel byl extrémně vnímavý, nenásilný a průprava sympatická.“ (Martina)

Napsat komentář