UdálostiZe života fakulty

Zpráva o studentské konferenci Projektcon 2018

Dne 4. 4. 2018 se uskutečnil na půdě Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií 2. ročník studentské konference Projektcon 2018 s tématem Agilitou proti proudu.

994Zobrazení

Tato konference byla uspořádána v rámci předmětu Návrh projektu regionálního rozvoje studenty magisterského studijního programu Regionální rozvoj se specializací na Projektové řízení. V letošním roce byl tento studentský projekt zaměřen na zvýšení povědomí o agilních metodách řízení projektů, jakožto protiváze tradičních způsobů řízení. Tato vzdělávací akce byla určena pro zájemce o projektový management, ať už z řad studentů, akademických pracovníků, odborníků či široké veřejnosti.

Konference měla hlavní přínos zejména pro dvě skupiny osob. První kategorií byli posluchači. Ti měli možnost od českých a slovenských odborníků z praxe v roli řečníků skrze jejich podnětné příspěvky získat cenné znalosti. Ty se týkali metod, principů a prožitých zkušeností, tedy spíše teoretických znalostí, ale také ukázek konkrétních příkladů, které měli možnost si posluchači vyzkoušet a řešit společně s řečníky. Tímto byla tedy doplněna také praktická stránka výkladů a vyvážen mix předávaných znalostí. Druhou skupinou, která z tohoto vzdělávacího projektu těžila, byli samotní studenti, kteří si za reálných podmínek prakticky vyzkoušeli zorganizovat událost takovéhoto rozměru. Při ní museli uplatnit tvrdé dovednosti, mezi které lze řadit vyrovnávání zdrojů či časovou koordinaci aktivit a také měkké dovednosti, které ocenili při komunikaci mezi týmy či při jednání s partnery či dodavateli.

Letošní ročník studentské konference se tedy nesl v duchu mladé perspektivní oblasti agilního projektového řízení. Ten přilákal hojný počet posluchačů, podle jejichž prvních reakcí u nich převládá spokojenost s organizací a přínosem tohoto vzdělávacího projektu. Na základě zpětné vazby garanta předmětu Návrh projektu regionálního rozvoje a vedoucího Ústavu projektového řízení doc. Ing. Pavla Máchala, CSc., prof.h.c. v závěru konference, který ocenil samostatný a profesionální přístup celého organizačního týmu, lze s klidným svědomím hodnotit tuto konferenci za úspěšnou. Akce splnila svůj účel i očekávání a na základě toho bylo organizačním výborem doporučeno pokračovat v pořádání této konference i v příštích letech a pomoci tak k udržení začínající tradice tohoto přínosného projektu, který zvýší kredit Ústavu projektového řízení a také celé fakultě.

Konference Projektcon 2018 proběhla za organizační podpory vyučující předmětu Návrh projektu regionálního rozvoje Ing. Evy Hvizdové, PhD. a garanta tohoto předmětu a vedoucího Ústavu projektového řízení doc. Ing. Pavla Máchala, CSc., prof.h.c.. Projekt se dále realizoval za přispění odborných přednášek řečníků. Samostatnou kapitolou je podpora sponzorů a partnerů, bez jejichž finanční a materiální pomoci by konference nemohla vzniknout. Zejména je třeba vyzdvihnout hlavního sponzora konference, kterým je Regionální poradenská agentura, s.r.o., která se zabývá komplexními poradenskými službami v oblasti grantů a dotací. Za ochotu přispět k naplnění cílů konference organizační výbor všem zúčastněným podporovatelům, řečníkům, sponzorům a partnerům srdečně děkuje.

 

Napsat komentář