Ze života fakulty

FRRMS v dubnu hostí odborníky z oboru

922Zobrazení

Dne 16. 4. 2018 proběhla v aule FRRMS přednáška na téma Geografické informační technologie v plánování sídelní struktury, kterou vedla paní Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D., specialistka GIS na odboru rozvoje a správy MěÚ Břeclav. Interaktivní formou byly definovány vybrané formy geografických informačních technologií a možnosti jejich využití.

Na konkrétních příkladech z praxe byly uvedeny ukázky modelování a představeny technologie typu Laser-Scan, 3D tisk apod. Přednášku především ocenili studenti, kteří neabsolvovali předměty jako Geografické informační systémy v RR nebo Interpretace a vizualizace dat. Na své si ovšem přišli i “zasvěcení studenti”, které především nadchlo využití GIS ve správě města (např. hlášení závad na majetku města formou mobilní aplikace).

Pokud chcete být informování o dalších akcích na FRRMS, sledujte nás na Facebooku.

Napsat komentář